• slider image 529
:::
公告 洪寧憶 - 健康促進宣導 | 2023-03-29 | 點閱數: 62

         112 年度,本校偏鄉巡迴牙醫服務在 112 年 5 月 5 日星期五以及 5 月 9 日星期二,

看診學生,從六年級學生開始,待下學期,再開始另一輪服務

:::

English web page

Hou Bi English web page
Address:No.195, Houbi Dist., Houbi Vil., Tainan City 731, Taiwan (R.O.C.)
Tel:06-6872915
Fax:06-6873106

English translation

TIME.IS

臺南市 目前的時間:

即時空品測站資訊看板

紫外線觀測

一般示警(全台灣)