• slider image 529
:::

學校沿革

學校資訊 / 2024-03-04 / 點閱數: 2562

本校創於民國十年四月一日,迄今已有一百年歷史。

日據時期創任校長:陳朝渠

日據時期歷任校長:中井安一、山下正太郎、笠岡博章、 栗原琢磨、川口行雄

光復後首任校長:詹火田

光復後歷任校長:李啟義、賴松輝、廖慶安、郭毓崇、王家珍、郭凱旋、楊有財、黃杏花、吳建邦

現任校長:林正忠

本校校史沿革
一、	民國十年四月廿四日成立:校名為菁寮公學校後壁分校,校址暫設於上茄苳保生大帝廟。
二、	民國十一年四月一日獨立:校名改稱為後壁公學校,校址暫設於上茄苳保生大帝廟。
三、	民國十二年十一月廿七日獨立:校名改稱為後壁公學校,校址遷於後壁鄉後壁村一九五號(現校址)。
四、	民國三十四年四月一日改稱為後壁國民學校。
五、	民國三十五年三月一日校名改稱為台南縣後壁鄉第一國民學校。
六、	民國三十六年三月一日校名改稱為台南縣後壁鄉後壁國民學校。
七、	民國四十八年八月一日奉令指定為台南縣示範國民學校。
八、	民國五十年八月一日成立永安分校(四班)分校址設於上茄苳。
九、	民國五十一年八月一日奉教育廳指定為重點輔導國民學校。
十、	民國五十一年八月一日永安分校獨立:校名為後壁鄉永安國民學校。
十一、	民國五十七年八月一日校名改稱為台南縣後壁鄉後壁國民小學。
十二、民國九十九年十二月二十五日台南縣市合併,校名改稱為臺南市後壁區後壁國民小學

               

校務發展特色
:::

English web page

Hou Bi English web page
Address:No.195, Houbi Dist., Houbi Vil., Tainan City 731, Taiwan (R.O.C.)
Tel:06-6872915
Fax:06-6873106

English translation

TIME.IS

臺南市 目前的時間:

即時空品測站資訊看板

紫外線觀測

一般示警(全台灣)