• slider image 529
:::
注意 洪寧憶 - 健康促進宣導 | 2023-05-16 | 點閱數: 78

野生(水)禽類是大多數新型 A 型流感病毒的自然宿主,

為降低感染風險,出遊時應避免接觸野生禽鳥????,並保持距離,

若不慎碰觸或衣物沾到鳥糞,需立即用肥皂澈底清洗????!

 

:::

English web page

Hou Bi English web page
Address:No.195, Houbi Dist., Houbi Vil., Tainan City 731, Taiwan (R.O.C.)
Tel:06-6872915
Fax:06-6873106

English translation

TIME.IS

臺南市 目前的時間:

即時空品測站資訊看板

紫外線觀測

一般示警(全台灣)